Kennelhoste

Kennelhoste er en betegnelse, der bruges løst om de fleste infektioner i de øvre luftveje hos hunde. Hosten er meget smitsom og en meget stor procentdel af alle hunde, vil få den i deres livstid.

Kennelhoste forårsages typisk af virus (såsom adenovirus eller parainfluenzavirus) eller af bakterier (såsom Bordetella bronchiseptica).

Man kan passende sammenligne kennelhoste med forkølelse hos mennesker, der også kan udløses af et væld af forskellige virus og bakterier. Ligesom forkølelse er kennelhoste i langt de fleste tilfælde en ufarlig sygdom.

De tre hyppigste årsager til kennelhoste

Her ses (fra toppen) Parainfluenzavirus, Adenovirus og Bordetella bronchiseptica – de hyppigste årsager til kennelhoste

 

Årsager til kennelhoste

Kennelhoste forårsages enten af virus eller bakterier. I størstedelen af tilfældene er det en kombination af flere virus og/eller bakterier, der er årsagen til kennelhosten.

Kennelhoste forårsages ofte af følgende virus:

 • Parainfluenzavirus (den virus der er involveret i flest sygdomstilfælde)
 • Adenovirus

Herudover kan følgende virus muligvis forårsage- eller medvirke til udvikling af kennelhoste:

 • Reoviridae (reovirus)
 • Herpesvirus (CHV – canine herpesvirus)
 • Influenzavirus A (variationer såsom H3N8)
 • CDV (canine distemper virus – samme virus der forårsager hundesyge)
 • Coronavirus (CCV)

Kennelhoste kan forårsages af følgende bakterier:

 • Bordetella bronchiseptica (den bakterie der er involveret i flest sygdomstilfælde)
 • Mycoplasma

Hertil kommer, at generel svækkelse af immunforsvaret som følge af f.eks. alder, miljøskift, skader eller sygdomme kan gøre hunden mere modtagelig over ovenstående virus/bakterier (dvs. gøre hunden mere sårbar overfor kennelhoste). 

Smitte

Hunde kan smittes med kennelhoste, når de inhalerer bakterier eller virus fra andre hunde eller deres miljø (kennelhosten har sit navn fra dens tendens til netop at spredes i kenneler). Når de fremmede mikroorganismer finder vej ind i luftvejene, vil de normalt blive opfanget og tilintetgjort af luftvejssystemets slimhinder. Der er imidlertid flere faktorer, der kan svække disse slimhinder – som f.eks. at hunden:

 • Går tæt op og ned af andre hunde og lever i et dårligt ventileret miljø – f.eks. i en kennel eller på et dyreinternat
 • Udsættes for kolde temperaturer længere tid ad gangen
 • Eksponeres for støv, røg eller andre irritanter
 • Er stresset pga. rejse, flytning eller andre miljøskift

I mange tilfælde har hunden netop været i tæt kontakt med andre hunde umiddelbart før kennelhosten opstår (f.eks. i en kennel, hundepension, udstilling el.lign.). 

Symptomer

I milde tilfælde kan man – udover hosten – knap nok mærke at hunden er syg. I alvorlige tilfælde kan symptomerne dog være værre og hunden virker generelt mere medtaget.

Symptomerne på kennelhoste kan være:

 • Vedvarende tør kraftig hoste (uden slim) der evt. begynder pludseligt
 • Hosten kan lyde hakkende (nogle hundeejere beskriver det som om, at hunden har “noget galt i halsen”)
 • Afløb af væske fra næse og/eller øjne
 • Nysen
 • Sløvhed
 • Feber

Hvorvidt hundens appetit og aktivitetsniveau påvirkes, afhænger i høj grad sygdommens alvorlighed (i milde tilfælde er der som regel ingen ændringer og i mere alvorlige tilfælde kan begge dele påvirkes).

Kennelhostens varighed

Kennelhosten og varigheden af dens symptomer kan være alt fra nogle dage eller få uger (i milde tilfælde) til flere måneder i alvorlige tilfælde. Hos hunde med et svækket immunforsvar, kan en ubehandlet kennelhoste endda være livstruende.

Varigheden afhænger i høj grad af:

 • Hundens overordnede helbredsmæssige tilstand (dvs. hundens immunforsvars evne til nedkæmpe sygdommen)
 • Hvilke mikroorganismer der forårsager kennelhosten
 • Om hunden behandles eller ej

Inkubationstiden er 2-14 dage, hvilket igen afhænger af, hvilke mikroorganismer hunden er angrebet af.

Diagnose

Diagnosen stilles på baggrund af hundens symptomer. Hvis hunden forud for sygdommens udbrud har været i tæt kontakt med andre hunde, tages dette med i betragtningerne. 

Ved mistanke om mere alvorlige lidelser kan en eller flere af følgende undersøgelse foretages:

 • Blodprøver
 • Røntgenundersøgelse
 • Prøver fra hundens slimhinder

Behandling af kennelhoste

Hvis du har mistanke om, at din hund har kennelhoste (og det kan den meget vel have, hvis den hoster!), bør du holde den væk fra andre hunde og kontakte en dyrlæge.

Selvom de fleste tilfælde af kennelhoste vil forsvinde af sig selv uden brug af medicin, anbefales det at man lader beslutningen være op til en dyrlæge (herved undgås unødige risici). Hvis dyrlægen beslutter at behandle hunden medicinsk, vil dette normalt minimere hundens symptomer og fremskynde helbredelsen.

Hvorvidt antibiotika anvendes, afhænger ligeledes af dyrlægens vurdering. Eftersom kennelhoste kan forårsages af bakterier såvel som virus, er det ikke sikkert, at antibiotikaen har effekt (antibiotika er kun virksomt overfor bakterier) – dvs. argumentet for at give antibiotika er, at det fremmer helbredelsen, hvis bakterier er årsagen (eller en del af-) til kennelhosten. På den anden side bestræber de fleste dyrlæger sig på udelukkende at anvende antibiotika, når det er nødvendigt. Derfor er det ikke nødvendigvis en nem afgørelse.

Vaccine

Kennelhoste kan forebygges til en hvis grad vha. vaccine. Det bør dog nævnes, at effekten af vacciner ikke veldokumenteret og blandt dyrlæger er der uenighed om vaccinernes effekt.

I 2008 kom en ny vaccine mod bakterien Bordetella bronchiseptica (der jo kan være én af årsagerne til kennelhoste) på det danske marked. Vaccinen er en næsespray, der hjælper kroppen med at danne antistoffer på slimhinderne i hundens luftveje (som jo netop er det sted, hvor de sygdomsfremkaldende mikroorganismer kommer ind i hundens krop). Antistofferne forhindrer mikroorganismerne i at sætte sig fast på slimhinderne og beskytter på den måde mod kennelhoste.

Vaccinationen virker således:

 • Man drypper vaccinen i næsen på hunden
 • Efter ca. 72 timer er dannet nye antistoffer på slimhinderne
 • Fuld immunitet (overfor Bordetella bronchiseptica) udvikles efter 3 uger
 • Vaccinen er virksom i op til 1 år
 • Vaccinen mindsker risikoen for kennelhoste betydeligt. Hvis hunden alligevel smittes, bliver symptomerne mildere ligesom sygdommens varighed forkortes

Det anbefales, at man vaccinerer hunde med et svækket immunforsvar eller gentagende tilfælde af kennelhoste.

Relaterede artikler