Tarmslyng hos hunde

Tarmslyng er en form for tarmstop – dvs. en blokering af passagen af føde i tarmen – der kan være livsfarlig for hunde.

Tarmslyng er altid meget smertefuldt og typiske symptomer er netop smerter omkring det område, hvor tarmslynget befinder sig. Disse smerter vil typisk kunne mærkes ét bestemt sted på hundens bug – og ved berøring af dette sted, er der ingen tvivl om lokationen af tarmslynget!

I de fleste tilfælde ender tarmslyng med en operation. Dette skyldes, at der ikke findes andre behandlingsmuligheder og at tarmslyng ubehandlet vil have fatale følger.

 

Hvordan opstår tarmslyng?

Tarmslyng er en kombination af to ting:

1. Et tarmstop: Ved et tarmstop forstås en blokering af fødens passage i tarmsystemet. Selve blokeringen (tarmstoppet) opstår et bestemt sted i tarmene og medfører typiske stærke smerter på det tilsvarende sted i bugen

2. De peristaltiske bevægelser: Mekanismen der driver føden frem i tarmen er de såkaldte peristaltiske bevægelser. Disse bevægelser er meget kraftige og findes f.eks. også i halsen, hvor de har så meget kraft, at man kan drikke et glas vand, selvom man står på hovedet. I tarmene er de peristaltiske også meget kraftige og når et tarmstop opstår, kan kombinationen af tarmstoppet og de peristaltiske bevægelsers kraft resultere i, at der opstår en snoning – eller et slyng – i tarmstykket umiddelbart efter tarmstoppet.

Dét der gør tarmslyng farlige, er især risikoen for udvikling og ophobning af gas efter tarmstoppet. Denne ophobning kan i værste fald føre til, at tarmen sprænges, hvilket er fatalt.

Tarmstoppet – der jo er den underliggende årsag til tarmslyng – kan skyldes flere ting, men oftest er fremmedlegemer såsom fødevarer (især knogler, sten fra frugter el.lign.) eller genstande (sko, kapsler, sten osv.) årsagen.

Andre årsager kan være tarmindkrængning (hvor tarmen krænger ind i sig selv) eller sygdomme, der forstyrrer peristaltikken i tarmene.

 

Behandling

I langt de fleste tilfælde er operation den eneste udvej og der findes ikke rigtigt andre effektive behandlingsmetoder.

Gamle husråd såsom at give hunden massage, amerikansk olie el.lign. frarådes på det kraftigste; søg altid dyrlæge ved mistanke om tarmslyng.

Gode produkter

Selvom følgende produkter ikke kan bruges til behandling af tarmslyng, anbefaler vi dem til forbedring af tarmfunktionen hos hunde: