Lopper

Guides til valg af loppemiddel

Loppemiddel til kæledyr: I denne guide kan du læse om fordelene og ulemperne ved de forskellige loppemidler til hunde og katte. Vi gennemgår desuden faktorer såsom pris, effektivitet og helbredsmæssig sikkerhed.

Loppemiddel til hjemmet: Her kan læse om hvilke loppemidler, der anbefales til brug i hjemmet. Vi har desuden udarbejdet en vejledning i at bekæmpe lopper i hjemmet.

Bekæmpelse af lopper

 

Hunde

Hundelopper: Her kan du læse om, hvordan man nemmest opdager hundelopper og hvilke sygdomme lopperne kan medføre. Desuden har vi beskrevet de primære risikofaktorer for hundelopper.

Loppemiddel til hunde: På denne side findes en grundig gennemgang af de forskellige loppekure til hunde. Herudover kan du læse om, hvad man skal være opmærksom på, inden man vælger en loppekur.

Loppeallergi hos hunde: 61% af alle hunde med loppeallergi udviser symptomer på allergien i alderen 1 – 3 år. Her kan du læse mere om, hvordan du håndterer loppeallergi.

 

Katte

Kattelopper: I denne artikel kan du læse om, hvorfor man bør bekæmpe kattelopper og desuden finde ud af, om netop din kat er ramt. Herudover kan du læse om katteloppers livcyklus.

Loppemiddel til katte: Her gennemgår vi de forskellige loppekure til katte. Du kan desuden læse om, hvilke overvejelser man som katteejer bør gøre sig, inden man køber en loppekur.

Loppeallergi hos katte: Loppeallergi er den mest almindeligt forekommende allergi hos katte. I denne artikel får du svar på, hvad du skal stille op, hvis du har mistanke om at din kat har loppeallergi.

 


Quick-guide til at bekæmpe lopper

At bekæmpe lopper i et hjem med kæledyr, handler basalt set om at:

  1. fjerne lopperne fra kæledyret
  2. fjerne lopperne fra hjemmet

– dvs. man skal bruge 2 produkter for at bekæmpe lopper effektivt; ét til kæledyret og ét til hjemmet.

Hvis du er i tvivl om, hvilke produkter du skal vælge, kan du bruge vores 3-trins LoppeGuide, I guiden kan du med blot 3 klik finde de produkter, der egner sig bedst til dit kæledyr.

Når du har fundet de rette produkter, bør du følge deres instruktioner nøje og desuden sørge for at gøre følgende:

  • Støvsuge HELE hjemmet. Det er vigtigt, at du fokuserer meget på revner og sprækker, og ikke glemmer skabe, afkroge o.lign.
  • Vaske ALLE tekstiler. Husk også at rense tæpper, møbelpolstringer o.lign.

Selvom det kan virke som en stor eller uoverskuelig opgave at bekæmpe lopper, er der desværre ikke andre løsninger end at udrydde dem helt – hvilket inkluderer en hovedrengøring af hjemmet.

 


 

Hvad er lopper?

Lopper er vingeløse insekter, der i voksenstadiet er mellem 1,5 og 3,3 mm lange. De er normalt mørke i farven og har karakteristiske munddele, som de bruger til at suge blod fra deres værter. De har lange bagben, som er specielt udviklede til at springe højt og langt. I praksis kan de springe op til 18 cm op i luften (vertikalt) og 33 cm langt (horisontalt). Dette gør dem til nogle af de bedste springere i dyreriget.

Livscyklus

Loppens livscyklus starter, når hunnen lægger æg. De lægges typisk på værten i klynger på omkring 20 stk. Æggene sidder ikke fast på værten og kan derfor nemt falde af i omgivelserne. Derfor bliver værtens hjem og især sovested ofte æggenes og loppernes primære udviklingssted. Æggene udklækkes på mellem 2 dage og 2 uger.

Larver

Loppelarver udklækkes af æggene og ernærer sig af alt organisk materiale, der er til rådighed. Føden kan f.eks. være døde insekter, afføring, plantematerialer osv. Kosten skal have en vis variation for at larverne kan udvikles ordentligt. Larverne er blinde og undgår sollys. De foretrækker mørke steder såsom revner, sprækker, sengetøj, hundekurve o.lign. Larvestadiet opdeles i øvrigt i 3 understadier.

Pupper

Hvis lopperne får tilstrækkelig næring, udvikler de sig til pupper i løbet af 1 – 2 uger larvestadiet. Efter yderligere 1 – 2 uger er larverne fuldt udviklede og klar til at frembryde af deres pupper. De kan dog forblive i puppen indtil de opfanger et signal om, at en potentiel vært er i nærheden. Signalet kan være vibrationer (inkl. lyd), varme eller kuldioxid, som stammer fra værten. Larverne kan overvintre i puppestadiet såvel som i larvestadiet.

Voksne lopper

Når loppen bliver voksen, er dens primære mål at finde blod og at parre sig. Hunlopper kan lægge over 5000 æg i deres livstid, hvilket muliggør enorme vækstrater.

En loppes normale levetid er 1 – 3 måneder, men den kan være helt op til halvandet år under de rette forhold. Uden en vært kan loppen normalt ikke overleve mere end et par dage. Når lopper frembryder af deres pupper, kan de kun overleve i mere end én uges tid, hvis de får adgang til blod. Lopperne kan derimod overleve i flere måneder uden føde, hvis de forbliver i deres pupper. De optimale leveforhold for lopper er 21 – 30ºC med en relativ luftfugtighed på 70%.

Loppernes værter

Lopper kan sætte sig på en lang række varmblodede værter, inklusiv mennesker, hunde, katte, høns, kaniner, egern, ildere, mus m.fl.

I Danmark er det næsten altid katteloppen (Ctenocephalides felis), der sætter sig på hunde, katte og mennesker.

Hundelopper (Ctenocephalides canis) sætter sig især på hunde (deraf navnet), men næsten aldrig på katte. De kan dog sætte sig på mennesker, kaniner og andre dyr.

I meget sjældne tilfælde kan mennesker også angribes af menneskelopper (Pulex irritans). I mangel på fugleværter kan fuglelopper (Ceratophyllus) også sætte sig på mennesker, men fordi de ikke formerer sig indendørs, sker dette ikke så ofte.

Sidst opdateret af redaktionen den