Hvor gamle skal killinger være før de må sælges?

En killing skal være 12 uger gammel, før den må sælges.

I Danmark er det både ulovligt at købe, sælge og overdrage killinger, før de er 12 uger gamle. Dette betyder med andre ord, at alle killinger i Danmark har ret til at forblive hos deres moder, indtil de er 12 uger gamle.

Kattekillinger der er under 12 uger gamle, må heller ikke indføres fra udlandet til Danmark.

Killinger må sælges fra de er 12 uger gamle i Danmark

Man må først sælge en killing, når den er 12 uger gammel

 

De få undtagelser fra reglen

Der findes dog enkelte undtagelser, hvor man gerne må videreformidle killinger, før de er 12 uger gamle:

  • Samlet overdragelse: Man må gerne købe, sælge, overdrage eller indføre killinger, der er under 12 uger gamle, hvis de blot leveres sammen med deres moder (dvs. man må f.eks. gerne sælge et kuld killinger sammen med deres moder).
  • Moderløse killinger: Man må gerne indlevere moderløse killinger på et dyreinternat eller give dem til en ammekat (dvs. en fremmed kattemoder, som kan killingerne kan die hos).

Herudover kan man opnå dispensation fra “12 ugers reglen”, hvis det af hensyn til killingerne og/eller moderen er mere optimalt, at de adskilles. Denne dispensation udstedes af justitsministeriet.

Hvis man overtræder disse regler – ved f.eks. at sælge eller på anden vis overdrage en killing før den er 12 uger gammel – risikerer man bødestraf.

Reglerne på dette område er en del af dyreværnsloven og kaldes også ‘killingebekendtgørelsen'. Den trådte i kraft i oktober 2009.

Hvorfor blev reglen indført?

Det er ikke sundt for hverken killinger eller mødre at blive adskilt for tidligt:

  • Moderen bliver typisk stresset og nedtrykt, og hun risikerer endda at få brystbetændelse (mastitis), fordi der ikke er nogle killinger at die.
  • Killingerne kan udvikle alvorlige adfærdsproblemer. En opvækst med en menneskemoder hvor killingerne fodres med en sutteflaske, er ikke bare unaturlig; den mindsker også deres sandsynlighed for overlevelse betydeligt.

 

Hvordan kender jeg killingens alder?

Når man tilbydes eller skal købe en killing, kan det være svært at vurdere dens alder. Der er dog flere ting, man kan gøre for at estimere den:

  • Kontakt et dyreinternat
  • Ring til Inges Kattehjem på 4485 3555 eller Kattens Værn på 3888 1200
  • Spørg en dyrlæge

Herudover kan man selv forsøge at vurdere alderen, ved at se på følgende:

  • Tænder: En killing på 12 uger har normalt fået alle sine mælketænder (det sker allerede i 7 ugers alderen). Hvis killing endnu ikke har fået alle sine tænder, er den yngre end 12 uger. Mælketænderne erstattes i øvrigt af voksentænder i 4 måneders alderen.
  • Vægt: Normalvægtige hunkillinger vejer minimum 1200 gram og normalvægtige hankillinger vejer minimum 1500 gram. For at kunne vurdere en killings alder ud fra dens vægt, skal man derfor også kunne se, om den er normalvægtig eller ej.
  • Komplekse bevægelser: En killing skal normalt være omkring 10 – 11 uger gammel, før den kan udføre mere komplekse bevægelser som f.eks. at gå på smalle afsatser, vende sig på dem o.lign.

Vi anbefaler altid, at man kontakter et internat, kattehjem, dyrlæge el.lign. for at få en retvisende vurdering af killingens alder.

 

 

Kilde: Retsinfo: Bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger