Hvor mange hunde og katte er der i danmark?

Det præcise antal hunde og katte i Danmark er ukendt

Der findes ingen opgørelse over det eksakte antal hunde eller katte i Danmark, men der findes lidt statistik og skøn, som man kan bruge til at estimere det samlede antal.

Det estimeres i dag, at der findes:

  • 810.000 hunde i de danske familier
  • 730.000 katte i de danske familier

Herudover findes der et lille antal herreløse hunde. Antallet af herreløse katte har i mange år været anslået til mellem 500.000 og 650.000, men i to videnskabelige artikler fra Københavns Universitet 2022 anslås antallet imidlertid til at blot at være 89.000.

 

Hvor stammer disse data fra?

De eneste brugbare data stammer fra:

  • 2000: Undersøgelsen ”Hunden er menneskets bedste ven, men der er flere katte end hunde” fra Danmarks Statistik
  • 2021: Undersøgelsen “Survey om familiedyr” fra Københavns Universitet
  • 2022: To videnskabelige artikler fra Københavns Universitet

Herudover findes der skøn vedrørerende herreløse hunde og katte, som stammer fra landets dyreinternater, dyreværnsforeninger og Det Dyreetiske Råd.

 

2000: Undersøgelsen fra Danmarks Statistik

Undersøgelsen ”Hunden er menneskets bedste ven, men der er flere katte end hunde” fra Danmarks Statistik er som nævnt fra år 2000, og Danmarks Statistik har ingen planer om at udgive flere statistikker om kæledyr foreløbig. Du kan læse mere om resultaterne af denne undersøgelse i infoboksene i denne artikel.

 

2021: Undersøgelsen fra Københavns Universitet

De bedste skøn stammer fra undersøgelsen af Københavns Universitet fra år 2021. Det er denne undersøgelse, der har vist, at der er hhv. 810.000 hunde og 730.000 katte i de danske familier

 

2022: To videnskabelige artikler fra Københavns Universitet

Disse artikler stiller spørgsmålstegn ved rigtigheden af påstanden om, at der findes 500.000 herreløse katte i Danmark. Citat fra Peter Sandøe, professor ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet:

Vi har estimeret, at der i alt er omkring 89.000 herreløse katte i Danmark, hvoraf omkring en tredjedel er socialiserede, og to tredjedele er ikke-socialiserede. Bestanden af herreløse, ikke-socialiserede katte er altså, hvis vores beregninger holder stik, langt mindre, end hvad man hidtil har antaget

 

Hvor mange hunde findes der i Danmark?

Der findes ca. 810.000 hunde i de danske familier. Hertil kommer et meget lille antal herreløse hunde.

 

Undersøgelsen fra år 2000

Rapporten fra Danmarks Statistik fra år 2000 viste, at der var 546.000 hunde fordelt på 449.000 familier.

I Danmark findes der praktisk talt ingen herreløse hunde (dvs. gadehunde som man f.eks. ser det i udlandet) og fordi den førnævnte statistik er de eneste reelle data, estimerede man antallet af hunde i Danmark til 546.000.

Til orientering viste rapporten fra Danmarks Statistik også, at fordelingen af små, mellemstore og store hunde, i år 2000 var som følger:

  • Små hunde: 175.000
  • Mellemstore hunde: 162.000
  • Store hunde: 209.000

Der er ca. 456.000 hunde i Danmark

 

Hvor mange katte findes der i Danmark?

Det estimeres at der findes omtrent 730.000 katte i de danske familier. Hertil kommer et antal herreløse katte. Antallet af herreløse katte er større end antallet af herreløse hunde.

 

Undersøgelsen fra år 2000

Rapporten fra Danmarks Statistik viste, at der i år 2000 var 646.000 katte i 367.000 familier.

Kattens Værn anslog i 2010, at der var omkring 650.000 herreløse katte i Danmark.

Eftersom der er ikke noget grundlag for at antage, at der skulle være flere katte i dag end for 10 eller 15 år siden (hverken herreløse eller i husstande), er der kun tilbage at lægge tallene sammen:

646.000 katte i husstandene + 650.000 herreløse katte = 1.300.000 katte i Danmark (oprundet).

Rapporten fra Danmarks Statistik viser også, at omkring 110.000 danske familier både har hund og kat. Det svarer til 5% af familierne i undersøgelsen.

Der er omkring 1,3 mio. katte i Danmark

 

Kilder: