Hvor mange hunde og katte er der i danmark?

Der findes ingen opgørelse over det eksakte antal hunde eller katte i Danmark, men der findes lidt statistik og skøn, som man kan bruge til at estimere det samlede antal.

Den eneste brugbare statistik stammer fra år 2000 og er udgivet at Danmarks Statistik, som i øvrigt ikke har planer om at udgive flere statistikker om kæledyr foreløbig.

De bedste skøn vedrører primært herreløse hunde og katte, og stammer fra landets dyreinternater, dyreværnsforeninger og Det Dyreetiske Råd.

På baggrund af disse data har vi denne artikel forsøgt at give et kvalificeret bud på hvor mange hunde og katte, der findes i Danmark i dag (2015).

 

Hvor mange hunde findes der i Danmark?

Rapporten fra Danmarks Statistik viser, at der i år 2000 var 546.000 hunde fordelt på 449.000 familier.

I Danmark findes der praktisk talt ingen herreløse hunde (dvs. gadehunde som man f.eks. ser det i udlandet) og fordi den førnævnte statistik er de eneste reelle data, estimerer vi antallet af hunde i Danmark til 546.000.

Til orientering viser rapporten fra Danmarks Statistik også, at fordelingen af små, mellemstore og store hunde, i år 2000 var som følger:

  • Små hunde: 175.000
  • Mellemstore hunde: 162.000
  • Store hunde: 209.000

Der er ca. 456.000 hunde i Danmark

 

 

Hvor mange katte findes der i Danmark?

Rapporten fra Danmarks Statistik viser, at der i år 2000 var 646.000 katte i 367.000 familier.

Kattens Værn anslog i 2010, at der var omkring 650.000 herreløse katte i Danmark.

Eftersom der er ikke noget grundlag for at antage, at der skulle være flere katte i dag end for 10 eller 15 år siden (hverken herreløse eller i husstande), er der kun tilbage at lægge tallene sammen:

646.000 katte i husstandene + 650.000 herreløse katte = 1.300.000 katte i Danmark (oprundet).

Rapporten fra Danmarks Statistik viser også, at omkring 110.000 danske familier både har hund og kat. Det svarer til 5% af familierne i undersøgelsen.

Der er omkring 1,3 mio. katte i Danmark

 

Kilder: