Gopler

Gopler har eksisteret i verdenshavene i mindst 500 millioner år – muligvis endda i mere end 700 millioner år – hvilket gør dem til de ældste dyr med flere organer.

Gopler findes i alle verdenshave og lever på mange forskellige dyber, men kan også leve i ferskvand.

Ferskvandsgopler er mindre end 2,5 cm i diameter og er farveløse. De kan desuden ikke “brænde” mennesket med de karakteristiske nældeceller, som mange havgopler ellers kan.

 

Anatomi

Størrelse

De mindste gopler er omkring 1 mm lange og 0,5 mm brede, hvor de største kan blive op til 2 m lange og 2,5 m brede. Hvis man regner tentaklerne og munddelene med, kan nogle af goplerne dog blive meget længere.

Den absolut mindste gople er den bemærkelsesværdigt krybende Staurocladia, hvis diameter er mellem 0,5-3 mm. På dens klokkeformede overflade sidder flere korte tentakler, som den bruger til at kravle og krybe med.

Gopler

Hvilken gople der er den største, er endnu uklart. Gode kandidater til titlen som den største gople – og dermed det længste dyr i verden – inkluderer:

 

 • Den røde brandmand (Cyanea capillata): Denne velkendte gopleart kan – inklusiv tentakler og munddele – blive op til 36,5 m lang. Giften fra disse store brandmænd er smertefuld men sjældent dødelig (for mennesket)
 • Rørgopler (Siphonophorae): Der findes mere end 150 arter af rørgopler og arten Praya dubia skulle efter sigende kunne blive op til 50 m lang. Den famøse portugisiske orlogsmand (Physalia physalis) tilhører også rørgoplerne

 

 • Nomuragopler (Nemopilema nomurai): Denne art kan findes i vandene omkring Japan, Korea samt Kina og er også en god kandidat til titlen som verdens største gople; den kan veje op til 200 kg og blive op til 2 m bred

 

 • Stygiomedusa gigantea: Man ved ikke meget om denne art, da der kun har været 114 observationer af den de sidste 100 år. Man ved dog, at den kan blive mindst 1 m bred. I modsætning til andre gopler har denne art 4 lange og tykke arme, der kan blive mindst 6 m lange (de fleste andre gopler har meget tynde tentakler).

 

Alder

Gopler lever typisk fra få timer (især de mindste arter) til flere måneder. Gopler der lever i fangeskab, bliver dog typisk flere år, idet de passes bedre end i naturen (de beskyttes mod rovdyr, fodres dagligt, får medicin osv.).

Der findes dog en usædvanlig art ved navn Turritopsis dohrnii, som i princippet er biologisk udødelig, idet den kan vende tilbage til polypstadiet efter den er blevet mode. Læs evt. mere om T. dohrnii og biologisk udødelig her.

 

Føde

Gopler er rovdyr, der primært lever af plankton, krebsdyr, fiskeæg og andre gopler. De spiser og har afføring med det samme hul i midten af kroppen og jager i øvrigt passivt, idet deres tantakler driver gennem vandet som en slags “fiskenet”.

Goplerne bliver selv spist af andre gopler (der findes endda visse arter, der er specialiserede i at indfange og fortære gopler). Andre naturlige fjender inkluderer: den almindelige tun, sværdfisk, havskilpadder m.fl.

Mennesket spiser desuden også gopler; i Japan er gopler en stor delikatesse og den største produktion (høst) af gopler findes Sydøstasien.

 

Arter

Gopler er en betegnelse, der dækker over ægte gopler og ribbegopler, som – på trods af deres enslydende navne – ikke er nært beslægtede. Faktisk er koraldyr som f.eks. søanemoner og koraller nærmere slægtninge til de ægte gopler, end rippegoplerne er.

Langt de fleste gopler har dog adskillige fællestræk – som at de f.eks.:

 • Er rovdyr
 • Lever under vand
 • Har karakteristiske “gélé-agtige” kroppe, der kan være gennemsigtige såvel som et væld af andre farver

ægte gopler vs. ribbegopler samt vandmænd og brandmænd

På billedet ses forholdet mellem ægte gopler og ribbegopler samt vandmænd og brandmænd

Du kan læse mere om hhv. ægte gopler og rippegopler i det følgende.

Ægte gopler

De ægte gopler (Medusozoa) kaldes jellyfish på engelsk og er en underrække til rækken polypdyr (Cnidaria). Under de ægte gopler findes 4 klasser, der alle har adskillige arter under sig:

Stauromedusae

Bægergopler (Staurozoa): omkring 50 arter 

Scyphozoa

Storgopler (Scyphozoa): over 200 arter 

Cubomedusae

Havhvepse (Cubozoa): omkring 20 arter 

Hydrozoa

Smågopler (Hydrozoa): 1000-1500 arter* 

*Det er dog ikke alle disse, der kan betegnes som ægte gopler

 

Rippegopler

Ribbegoplerne har deres navn fra deres karakteristiske “ribber”, som løber langs deres kroppe og muliggør svømning. Selvom eksperterne er uenige om, hvor mange arter af ribbegopler der findes, synes der efterhånden at være konsensus om, at der eksisterer omkring 100 – 150 forskellige arter af ribbegoplen.

Hidtil har man desuden opdelt ribbegoplerne i 2 klasser: dem med tentakler (Tentaculata) og uden tentakler (Nuda). Klassen Nuda indeholder kun 1 orden, hvor Tentaculata indeholder 8 ordener.

En ribbegople der lever på dybt vand

En rød ribbegople

Ribbegopler kan have mange forskellige farver og former

I de danske farvande har man indtilvidere observeret 4 arter af ribbegopler:

 • Stikkelsbærgople (Pleurobrachia pileus)
 • Tolappet ribbegople (Bolinopsis infundibulum)
 • Stor ribbegople (Beroe cucumis)
 • Dræbergoplen (Mnemiopsis leidyi)