Infektioner hos hunde

Når en hund får en infektion, skyldes det at fremmede mikroorganismer er trængt ind i kroppen. De fremmede organismer kan trænge ind i kroppen på flere måder: via munden, tarmen, luftvejene, huden eller sår.

Hundens modstandskraft overfor disse organismer kaldes resistens og afgøres primært af dens genetik, fodring, pleje og generelle velbefindende. Når organismerne overvinder hundens resistens, bliver hunden syg – og sygdomme der forårsages af levende organismer kaldes infektionssygdomme.

Man skelner desuden mellem lokale– og generelle infektioner: Ved lokale infektioner er hundens immunforsvar i stand til at begrænse infektionen til en del af kroppen. Ved generelle infektioner spreder de fremmede organismer sig overalt i kroppen.

 

De fremmede organismer

De fremmede organismer der kan trænge ind i hundekroppen, inkluderer:

 • Bakterier
 • Virus
 • Svampe
 • Parasitter
 • Protozer (encellede dyr)

De fremmede organismer findes overalt i hundens miljø og hunden kommer i kontakt med dem på mange måder:

 • Andre syge dyr
 • Syge dyrs efterladenskaber
 • Inficeret føde
 • Luftbårne organismer
 • Insekter der har siddet på syge dyr
 • Parring
 • Mennesker der bringer organismer med hjem
 • m.fl.

 

Infektion hos hunde kan skyldes 3 organismer

Infektioner hos hunde kan forårsages af bakterier, virus eller svamp

Infektionssygdomme

Infektionssygdommene der kan opstå hos hunde, inkluderer:

 

Symptomer på infektion

Når en infektionssygdom bryder ud, resulterer dette ofte i symptomer. Præcis hvilke symptomer der opstår, afhænger af hvilken infektionssygdom hunden har fået.

Det er dog ikke alle tilfælde af infektionssygdomme, der medfører symptomer. Mange hunde kan desuden udskille de smittefarlige bakterier, virus eller svampe uden selv at have symptomer. Denne type hunde kaldes smittebærere og er generelt til farlige, idet man ikke ved, at de udskiller sygdomsfremkaldende organismer.

Behandling

Hvordan infektioner hos hunde behandles, afhænger af årsagen:

 • Bakterielle infektioner behandles vha. antibiotika
 • Virusinfektioner kan ikke behandles, idet man medicinsk ikke er i stand til at ødelægge virus. Derfor behandler man i stedet symptomerne
 • Svampeinfektioner behandles vha. svampedræbende (antifungale) midler

Herudover kan der vaccineres mod flere af infektionssygdommene.