Når hunden bider

Nogle hunde har tendens til at bide

Der kan være mange årsager til, at en hund har tendens til at bide; alt fra manglende opdragelse og socialisering til fysiske smerter og adfærdsproblemer.

I mange tilfælde kan man dog finde årsagen og adressere den, så hunden helt stopper med at bide.

I værste fald kan aflivning af hunden være nødvendig – men dette bør først komme på tale efter man har talt med en hundeadfærdsbehandler og en dyrlæge, fordi årsagen meget ofte kan identificeres og korrigeres, uden at det behøver at koste en formue.

 

 

Produkter til hunde der bider

Bidestop-spray

En bidestop-spray får hunden til at stoppe med at bide i ting:

 

Træner-halsbånd

Et træner-halsbånd kan bruges til at fravænne hunden dårlige vaner, såsom overdrevet biden, gøen o.lign.

Anti-gø spray kan bruges til bidske hunde

Du kan købe et anbefalet træner-halsbånd her

Mundkurve

En mundkurv er en simpel, men effektiv, måde at forhindre hundebid på. Vi anbefaler denne mundkurv:

Mundkurv af mærket Ferplast

Klik her for at købe mundkurven

 

Specifikke bid- eller tyggeproblemer

Hunden bider i alt

Hunde – og især hvalpe – kan have en tendens til at bide eller tygge i alle ting. Dette er en naturlig del af hundes adfærd, som man bliver nødt til at ændre på. Hunden eller hvalpen skal med andre ord lære, hvad den må bide i og hvad den ikke må bide i.

Dette gøres bedst ved at købe tyggelegetøj, tyggeben, bolde osv. Herudover skal man aktivere hunden og lære den at aktivere sig selv, så den forbrænder sin energi her fremfor ved at gennemtygge hele hjemmet.

Hunden bider i væggen

Nogle hvalpe og voksne hunde har en tendens til at bide i væggene eller tapetet, hvilket de naturligvis skal fravænnes. Her hjælper det – som beskrevet ovenfor – at købe legetøj, ben o.lign. samt at aktivere hunden.

Herudover anbefaler vi den Bide-Stop-spray, som ses til højre. Sprayen anvendes på de områder af væggen, som hunden har en tendens til at bide i. Dette får de fleste hunde til at stoppe med at bide i væggen forholdvist hurtigt.

Hunden bider i snoren

Hunde bider som regel i snoren (hundesnoren), fordi de er opstemte eller frustrerede og dirigerer deres opstemthed eller frustration mod føreren. I nogle tilfælde kan bid i snoren dog også skyldes kedsomhed ved f.eks. øvelser eller træning, hvor hunden skal være i hundesnor.

Nogle gange kan det også være førerens humør eller psykiske tilstand, der får hunden til at bide i snoren. Hvis man f.eks. er utryg ved hunden, anspændt eller på anden vis usikker omkring hundens tilstedeværelse, kan dette få hunden til at bide i snoren.

Hvis ikke man selv er i stand til at finde løsningen på dette problem, anbefaler vi, at man konsulterer en hundeadfærdsbehandler.

De 5 primære årsager til at hunde bider

1. Territorie og ejendom

Beskyttelse af ejendom er en almindelig årsag til at hunde bider – og i denne forbindelse kan ejendom være alt fra lejetøj eller mad til et territorie eller endda et menneske. Vagthunde og hyrdehunde er typisk dem, der bider mest for at beskytte deres ejendom, men adfærden ses blandt alle hunderacer.

For at undgå ejendomsrelaterede bid, bør man sætte ind tidligt med korrekt opdragelse. Det bedste eksempel sandsynligvis aggression i relation til foder, som kan undgås ved, at man lærer hunden at vente på, at foderet sættes på gulvet. Hunden skal samtidig lære at sidde eller ligge ned, mens den venter. I forbindelse med at man nærmer sig foderskålen, kan man give hunden en godbid, så den lærer, at der ikke er noget galt i, at mennesker nærmer sig dens foderskål, mens den æder. Hvis man har børn i huset, bør de også lære ikke forstyrre hunden, mens den æder eller nyder godbidder, tyggeben o.lign.

2. Frygt

Når en hund befinder sig i en fremmed situation eller konfronteres med et fremmed menneske, vil den ofte dirigere sin frygt direkte de fremmede mennesker i situationen (avisbude, postbåde, dyrlæger o.lign.). Derfor bør man aldrig opsøge fremmede hunde (og f.eks. klappe dem) og man bør på samme måde lære sine børn at holde afstand til alle hunde, de ikke kender.

Hunde kan også bide af frygt, hvis de bliver overraskede, når børn f.eks. sniger sig op på dem, forskrækker dem eller forstyrrer dem, mens de sover.

For at undgå frygtrelaterede hundbid, bør man socialisere sin hvalp tidligt, så den vænner sig til forskellige mennesker, dyr og situationer. Herved mindskes risikoen for angstlidelser og andre adfærdsproblemer også, hvilket i enden kan mindske risikoen for at hunden bider (både som hvalp og som voksen).

Hvis din hund generelt har problemer med angst, nervøsitet eller stress, kan du opsøge en hundeadfærdsbehandler eller prøve et af følgende produkter:

3. Smerte

Smerte kan få selv den venligste hund til at bide. Hvis din hund har hoftedysplasi, mellemørebetændelse eller andre smertefremkaldende helbredsproblemer, kan dette føre til bid. Hvis du har børn, bør du forklare dem, at de ikke må berøre hunden på de områder, der udløser smerte.

Hvis din hund bliver bliver mere følsom overfor berøring og generelt virker mere ”kort fra hovedet”, bør du kontakte en dyrlæge, så den kan komme til undersøgelse.

4. Moderinstinkt

Selv de mest velopdragede tæver kan finde på bide, når de får hvalpe. Pas på og respekter moderinstinktet hos en tæve, der for nyligt har fået hvalpe. Hvis du har børn, bør de også informeres om tævens tilstand og udvise stor forsigtighed, hvis de skal håndtere hendes hvalpe. Sørg altid for at tæven og hvalpene har en rolig afkrog i hjemmet for dem selv.

5. Jagtinstinkt

Når en hund løber – og er i jagthumør – bør man være påpasselig med at løbe eller cykle forbi den, fordi man derved let kan komme til at blive en del af dens jagt. På samme måde bør man heller ikke krydse veje med en hund i ”jagtløb”.

Hvis en hund gør dig til en del af dens jagt, er det bedst at stå stille med fronten mod hunden – uden at kigge den direkte i øjnene, da den kan tolke dette som en udfordring. Vær opmærksom på hunden og dens bevægelser, men undgå direkte øjenkontakt. Hunden vil her ofte komme hen og lugte til dig for så at gå videre, fordi den nu finder dig uinteressant.

Hvis hunden vælter dig omkuld, bør du rulle dig sammen til en kugle og beskytte dit ansigt, dine hænder samt din hals og nakke (hunde går efter alt der stikker ud, som de kan bide fat i) og forhold dig stille. Lær dine børn at gøre det samme.

Advarselstegn

Ved at kende til de mest almindelige faktorer, der udløser hundebid, kan biddene nemmere undgås. Hunde udviser nemlig altid et eller flere advarende adfærdstræk, inden de bider. Mulige advarselstegn på et bid kan være:

 • Knurren
 • At ørerne trækkes tilbage
 • At pelsen på ryggen rejses (stritter op)
 • At den hvide del af hundes øjne bliver mere synlig
 • Gaben – eller at hunden på anden vis viser sine tænder

Asocial tilbageholdende adfærd – som at hunden f.eks. ”fryser” (står helt stille) ved berøring eller at den sender et blik efterfulgt af intens øjenkontakt – er også et nogle meget klare tegn på, at den er parat til at bide.

Sådan stopper du din hunds biden

Forebyggelse af hundebid starter i hjemmet. Nøgleordene er opdragelse og neutralisering, da alle hunde har brug for korrekt opdragelse og langt de fleste har gavn af neutralisering.

Herudover er regelmæssig leg og aktivering med mennesker vigtigt, fordi det styrker båndet mellem hunden og mennesket. Leg og aktivitet opbrænder desuden noget af den energi, som hunden ellers kan vende til nervøsitet eller frygt, der resulterer i bid. Man bør dog undgå aggressive lege som f.eks. brydning og andre lege, hvor dominans indgår.

Man bør også:

 • Træne sin hund ordentligt, så den f.eks. kender alle de basale stillinger (sit, bliv, kom osv.)
 • Socialisere sin hund tidligt ved f.eks. at lade den møde andre mennesker, bringe den i nye situationer osv.
 • Sørge for at hunden er vaccineret

Man bør ikke:

 • Lade sin hund strejfe omkring i områder, hvor den uovervåget kan komme i kontakt med fremmede mennesker (og slet ikke børn)
 • Lade sin hund komme for tæt på fremmede mennesker – heller ikke selvom den er under opsyn – hvis den har tendens til at bide
 • Overvælde sin hund i forbindelse med socialisering (dens første møde med nye mennesker skal f.eks. ikke være en koncert, dyremarked, bustur el.lign.)

 

 

Relaterede artikler