¨

Min hund hyperventilerer! Er det omvendt nysen (reverse sneezing)?

Hunde hyperventilerer for at komme af med varmen; dvs. de inhalerer luft hurtigt for at nedkøle blodkarrene i lungerne.

Det er især små hunderacer med korte snuder, der har tendens til at hyperventilere.

I nogle tilfælde skyldes hyperventilationen blot, at hunden er overstimuleret, opstemt eller forpustet efter fysisk aktivitet.

I andre tilfælde kan hyperventilationen være tegn på et underliggende helbredsmæssigt problem, der kræver tilsyn og behandling.

Hvornår bør man kontakte dyrlægen?

Vi anbefaler, at man i alle tilfælde tager kontakt til en dyrlæge for at finde årsagen til hyperventilationen, fordi det kan være vanskeligt selv at vurdere, om årsagen er alvorlig eller ej.

Fordi hyperventilation hos hunde kan have mange årsager, bør man først stille sig tilfreds med diagnosen, efter at dyrlægen har foretaget en grundig undersøgelse af hunden.

I videoen nedenfor ses en hund, der hyperventilerer:

Omvendt nysen/reverse sneezing

På engelsk bruger man betegnelsen reverse sneezing og inspiratory paroxysmal respiration om det, vi på dansk kan kalde omvendt nysen.

Omvendt nysen er et forholdsvist almindeligt fænomen blandt hunde, hvor de hurtigt trækker luft ind gennem snuden fremfor at puste luft ud ad snuden (som de ellers ville gøre i et almindeligt nys). Dette får hunden til at lave en snorkende lyd og se ud som den prøver at trække vejret ind, samtidig med at den nyser.

Når en hund nyser omvendt, kan det lyde som om den hyperventilerer eller at den er ved at blive kvalt. Selvom det omvendte nys kan se alarmerende ud, er det ikke en farlig tilstand og hunden har det fint både før og efter nyset.

De omvendte nys kan forekomme hos alle hunderacer, men især mindre racer og kortsnudede racer, har tendens til dem. Nysenes årsager er ukendte, men nogle dyrlæger mener, at de skyldes mindre allergiske reaktioner eller reaktioner på irritanter som f.eks. støv, røg el.lign.

Hvis din hunds omvendte nys tiltager og bliver kraftigere, hyppigere el.lign., bør du kontakte en dyrlæge.

I videoen nedenfor ses en hund, der nyser omvendt:

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 09. juni 2020