Hvornår er katte kønsmodne?

Katte bliver normalt kønsmodne, når de er 5 – 10 måneder gamle, men det eksakte tidspunkt afhænger af faktorer såsom race, fødselstidspunkt samt individuelle forskelle.

En kønsmoden hankat vil typisk begynde at tage på lange strejfeture, hvor den kommer i slagsmål med andre hankatte. Den vil desuden strinte indendørs og dens urin lugter kraftigere.

Når en hunkat bliver kønsmoden, kommer den i sin første løbetid. Dette resulterer bl.a. i at hendes miaven ændres; den bliver mere høj og var i længere tid. Hun begynder desuden også at søge mere ud af hjemmet.

 

Alle disse adfærdsmønstre kan føre til gener for kattenes ejere. Katte der får lov til at løbe frit omkring udenfor, vil desuden parre sig med andre katte, hvilket vil være med til at øge kattebestanden i lokalområdet. Derfor bør man overveje at neutralisere sin kat, inden den bliver kønsmoden.

 

Hvornår bliver hankatte kønsmodne?

Hankatte bliver normalt kønsmodne, når de er mellem 5 og 10 måneder gamle. Det præcise tidspunkt afhænger af kattens race, individuelle forskelle samt fødselstidspunkt (hvornår på året de er født). Disse faktorer er illustreret i følegnde eksempler:

 • Race: En siamesisk hankat er typisk kønsmoden, når den er 5 måneder gammel. En perser er almindeligvis først kønsmoden, når den er omkring 10 måneder gammel.
 • Individuelle forskelle: Man have to hankatte af samme race, der bliver kønsmodne i hhv. 5. og 10. levemåned – dvs. med 5 måneders forskel. Dette skyldes genetiske og muligvis også miljø- og kostmæssige forskelle (ofte bliver landkatte f.eks. hurtigere kønsmodne end bykatte).
 • Fødselstidspunkt: Katte parrer sig stort set kun fra januar til juni (især i januar – marts). Fra juli t.o.m. december er den seksuelle aktivitet særdeles begrænset. Eftersom kattens drægtighedsperiode er ca. 9 uger, fødes de fleste killinger derfor i foråret – hvilket også giver dem de bedste muligheder for overlevelse. Kattens kønsmodenhed er nogenlunde tilpasset efter denne parringscyklus, så næste generation normalt også fødes i årets tidlige måneder.

Tegn på at hankatten er kønsmoden

Tegn på at hankatten er kønsmoden kan bl.a. være, at den:

 • Tager på lange strejfeture, som kan vare flere dage
 • Kommer i slagsmål med andre katte og derfor får skader (og i nogle tilfælde også sygdomme)
 • Huden på kinderne bliver normalt tykkere for bedre at kunne modstå andre hankattes klør og tænder
 • Opsøger hunkatte i løbetid og parrer sig med dem
 • Har kraftigt- og ildelugtende urin og evt. strinter indendørs – gerne op ad ting som f.eks. en mur, dørkarm, stolpe el.lign.
 • Begynder at snuse til hunkattes bagdele

Kønsmodne hankatte slås med andre hankatte af to årsager; territorier og hunkatte. Deres urin har også en dobbelfunktion; at markere deres territorie overfor andre hankatte samt signalere deres paringsvillighed til lokale hunkatte.
 

Hvornår bliver hunkatte kønsmodne?

Når hunkatte bliver kønsmodne går de i ’løbetid’ for første gang. Herefter går de i løbetid flere gange hvert år (almindeligvis i perioden januar – juni).

Kønsmodenheden (den første løbetid) kommer normalt efter 5 – 10 måneder, men hos nogle kan det ske allerede i 4 måneders alderen eller når de har nået 80% af deres voksenvægt. Løbetiden har desuden en klar sammenhæng med mængden af lys – og netop derfor går hunkattene først i løbetid i foråret.

Herudover kan hunkattens kønsmodenhed påvirkes af de samme faktorer som hankattens (race, individuelle forskelle og fødselstidspunkt – se afsnittet om hankattes kønsmodenhed ovenfor).

Tegn på at hunkatten er kønsmoden

Tegn på at hunkatten er kønsmoden kan bl.a. være, at den:

 • Periodisk miaver højlydt og lang tid ad gangen
 • Miaver anderledes; måske lyder dens miaven endda som smerteskrig
 • Bliver mere hengiven og kærlig ovefor mennesker (gnubber sig op da ben, ruller på gulvet o.lign.)
 • Begynder at tilbringe mere tid uden for hjemmet
 • Indtager sin parringsstilling, hvis man kæler den omkring hofterne

Hunkattens ændrer sin miaven for at sende et signal til til områdets hankatte om, at hun er klar til at parre sig. På nogle andre sprog siger man, at hun ”kalder” på dem.

Neutralisering

Katte der ikke får mulighed for at parre sig bliver ofte ulykkelige, frustrerede og rastløse, og stopper i nogle tilfælde med at æde. Hankatte har desuden en tendens til at blive aggressive og destruktive. Derfor bør man overveje at neutralisere sin kat, inden den bliver kønsmoden.

Som alternativ kan man anvende p-piller, hvilket dog ikke er lige så optimalt som neutralisering.

Neutralisering såvel som p-piller kan øge kattens appetit, så den tager på i vægt. Dette problem kan afhjælpes ved at fodre katten med et passende foder.

Læs evt. mere om p-piller til katte her.