Verdens farligste haj

Hvilken haj der kan betegnes som verdens farligste, afhænger af hvilket datagrundlag (fakta, statistikker, adfærdsmønstre osv.), man bruger til at sammenligne de forskellige hajarter med.

Statistik over dødfald

Der er omkring 60 årlige dødsfald som følge af hajangreb på mennesker og ser man på antallet af dødsfald, er det Den store hvide haj, der er den farligste.

I skemaet nedenfor ses de 4 farligste hajer i verden (for mennesker). Tallene angiver uprovokerede angreb samt dødsfald registreret fra år 1580-2008:

Art Uprovokerede
angreb / dødsfald
1. Hvidhaj 244 / 65
2. Tigerhaj 88 / 27
3. Tyrehaj 82 / 25
4. Uidentificerede
hvid- og tyrehajer
39 / 7

I årene 1580-2010 har der været 2320 uprovokerede hajangreb med 447 dødsfald i alt. Stedet med flest registrede hajangreb i verden er New Smyrna Beach, Florida, USA.

Ovenstående data stammer fra The Florida Museum of Natural History, som med deres International Shark Attack File er det førende statistiske organ i verden inden for hajangreb (se bunden af denne artikel for kildehenvisninger).

 

Verdens farligste haj: Den store hvide haj

Tigerhaj

Tyrehaj

Hvidtippet haj

 

Hvilke hajarter er farlige?

I modsætning til den gængse opfattelse er det de færreste hajarter, der udgør en reel fare for mennesket. Ud af mere end 360 hajarter er der kun 4, der har været involveret i et nævneværdigt antal uprovokerede angreb:

  1. Den store hvide haj (Carcharodon carcharias)
  2. Tigerhajen (Galeocerdo cuvier)
  3. Tyrehajen (Carcharhinus leucas)
  4. Hvidtippet haj (Carcharhinus longimanus)

Der er dog en del forskellige teorier om, hvad der præcist får hajer til at angribe mennesker. Man ved at blod fra rifter, sår og endda blå mærker, kan få hajerne til at angribe. Omvendt er man i tvivl om, hvorvidt syntetiske materialer såsom dykkerudstyr, våddragter osv. kan modvirke hajangreb eller ej.

Man mener desuden, at mennesker der svømmer på et surfboard, kan forveksles med naturlig føde for hajerne og derved øge sandsynligheden for angreb.

Herudover ved man, at der er forskel på hvordan de farligste hajarter i verden opfatter mennesket; nogle af arterne opfatter os som mulig føde, hvilket ikke er tilfældet for andre – men de angriber alligevel alle mennesket.

I øvrigt bør det nævnes, at hajer er i toppen af fødekæden og derfor ikke har nogle – eller i hvert fald kun meget få – naturlige fjender. Dette betyder, at de intet har at frygte og derfor også er ganske nysgerrige. På baggrund af dette mener man også, at hajer der kun bider én gang og derefter svømmer væk, gør dette af ren nysgerrighed (hajer har jo trods alt ikke hænder, de kan undersøge fremmede ting med!).

Ud fra denne logik kan en del hajangreb altså muligvis forklares med simpel nysgerrighed fra hajernes side.

Skal man være bange for hajer?

De fleste forskere og hajeksperter er enige om, at frygten for hajer er stærkt overdrevet. Dette skyldes delvist film (som f.eks. Dødens gab) men også enkelte episoder i verdenshistorien, hvor hajangrebene har været intense. Et eksempel på sidstnævnte kan the Jersey Shore shark attacks den 01.-12. juli 1916, hvor 4 mennesker blev dræbt og 7 sårede som følge af hajangreb.

The Florida Museum of Natural History sammenholder hajangrebene med statistikkerne for dødsfald ved andre mindre frygtede årsager og oplyser blandt andet, at 38 mennesker dør årligt som følge af lynnedslag i de amerikanske kyststater, hvor under 1 person årligt dør af hajangreb (men folk er frygter alligevel hajer mere end lynnedslag!).

Hertil kommer, at omkring 100 millioner hajer bliver dræbt årligt af mennesker.

Du kan se en video af verdens farligste haj her: