Hvorfor slikker hunde? (f.eks. poter)

Når hunde slikker sig, er det fordi, der er noget der irriterer dem – som f.eks. en splint, torn, glasskår, bistik el.lign. Andre eksterne årsager kan være allergi, lopper, flåter mv.

Årsagen behøver dog ikke at være ekstern eller lokal: fysiske sygdomme såvel som psykiske problemer kan resultere i, at hunden begynder at slikke konstant.

Hertil kommer, at der findes flere måder, hvorpå en hund kan slikke overdrevet; nogle hunde slikker udelukkende deres poter, andre slikker både poter og ben, og andre slikker hele tiden på alt. Uanset hvor meget eller lidt hunden slikker, indikerer dens slikken uden tvivl et problem.

 

Hunde der slikker

Der er altid en årsag til, at hunde slikker meget

 

Årsager til at hunde slikker poter

Der kan være mange grunde til, at hunde slikker deres poter. Nogle gange er en dyrlæge i stand til at finde årsagen og i andre tilfælde må man blot prøve at forhindre hunden i at slikke poterne.

Allergi

Når allergi opstår i huden, kaldes det allergisk dermatitis eller atopi og medfører typisk kløe og rødme. Hundes kan klø sig på to måder: 1) ved at gnide sig op ad genstande, hvilket dog ikke kan lade sig gøre på poterne og 2) ved at slikke sig – hvilket virker på poterne. Med andre ord kan allergi være årsag til kløen, der resulterer i at hunden slikker sine poter.

På trods af at hunde primært slikker på den øverste del af poterne, vil rødmen typisk forekomme mellem trædepuderne. Nogle hunde kan endda begynde at slikke sig op ad benene, hvilket kan resultere i deciderede slikkesår.

Hvis din hund har rødme i hudfolder som f.eks. armhuler eller i albuebøjninger (haser), kan dette meget vel være tegn på allergi. Rødme på bugen eller omkring endetarmsåbningen kan ligeledes indikere allergi. Rødmen kan dog også være symptomer på andre sygdomme og tilstande, og det anbefales derfor, at man konsulterer en dyrlæge for at få stillet en diagnose, hvis ens hund udviser symptomer såsom rødmen, overdrevet slikken el.lign.

Potevoks

Potevoks bruges til at beskytte hundens poter mod elementer på vejene som f.eks. is, salt, grus osv. Brug af potevoks kan dog resultere i, at hunden begynder at slikke sine poter af to årsager: 1) fordi nogle hunde kan lide smagen af nogle typer potevoks og 2) fordi nogle hunde ikke kan lide, at deres poter er smurt ind i voks.

Hvis man mistænker at potevoks kan være årsagen til, at ens hund slikker sine poter overdrevet, anbefales det at man prøver følgende:

Sygdomme og helbredsmæssige tilstande

Infektionssygdomme, skader på huden, drægtighed, løbetid, forstyrrelser i stofskiftet (hypothyroidisme) og andre fysiske sygdomme kan være årsag til overdrevet slikken hos hunde.

Psykiske problemer

Stress, miljøskift (f.eks. flytning), ejerskift, frustration og andre faktorer der påvirker hundens psyke, kan udløse overdrevet slikken hos hunde.

 

Mulige årsager til slikken generelt

Følgende årsager er kun mulige årsager til at hunde slikker overdrevet – dvs. der findes ingen videnskabelige undersøgelser, der har kunne påvise en sammenhæng mellem årsagen og poteslikningen:

  • Vane: Nogle eksperter mener, at hundes slikken – der ikke har en specifik årsag såsom sygdomme eller psykiske problemer – blot er en vane. Det hævdes endda, at hunde ligefrem skulle kunne blive afhængige af at slikke hele tiden
  • Hundens rolle som husdyr: Hunden har igennem flere tusinde år været menneskets trofaste medhjælper og har således haft en aktiv rolle som nyttedyr i menneskets hverdag – sagt med andre ord: hunden har altid haft et job og det er netop mennesket, der har fremavlet denne egenskab hos hunden. Eftersom de fleste hunde i dag ikke længere har en arbejdsfunktion, mener nogle eksperter altså, at hunde simpelthen keder sig og derfor begynder at udvikle specielle adfærdsmønstre som en reaktion herpå (såsom overdrevet slikken)
  • Intelligens: Ifølge denne teori skulle intelligens og slikken have en sammenhæng: jo mere intelligent en hund er, jo kraftigere tendens skulle den givetvis have til at slikke meget
  • Hundekraver: Selvom en hundekrave normalt anvendes for at forhindre hunde i slikke eller bide sig selv, mener nogle at konsekvensen er det modsatte; når hunden får kraven på, misfortolker den det som en straf eller skuffelse fra ejerens side, hvilket resulterer i yderligere frustration og slikken

Behandling

Man skal huske på, at hunde der slikker meget, gør det af en årsag – og at hunden sandsynligvis ikke stopper, før årsagen findes og behandles. Fordi der kan være så mange forskellige årsager til, at hunde slikker meget, anbefales dyrlægekonsultation. Sandsynligheden for at man selv kan finde årsagen, er lille – og hvis man endelig finder den, er det ikke sikkert, at man griber behandlingen korrekt an.