Lungebetændelse hos hunde

Lungebetændelse rammer primært hunde, der har et svækket immunforsvar.

Hunde der er i tæt kontakt med mange andre hunde – som f.eks. i kenneler eller på dyreinternater – har en øget risiko for at få lungebetændelse, selvom de ellers er sunde og raske. Dette skyldes den øgede smitterisiko, der opstår når hunde lever tæt.

Hunde der generelt er sunde og raske, rammes kun sjældent af lungebetændelse.

 

Hos hunde skyldes lungebetændelse ofte bakterien Bordetella bronchiseptica

Den primære årsag til lungebetændelse hos hunde er bakterien Bordetella bronchiseptica

 

Hvad er lungebetændelse?

Man opdeler almindeligvis luftvejssystemet i 2 dele:

 • de øvre luftveje, som består af næsen, bihulerne, halsen og luftrøret
 • de nedre luftveje, som udgøres af lungerne og består af bronkier, bronchioler samt lungeblærer

Der findes 2 typer lungebetændelse:

 • Pneumoni: En inflammation, der udelukkende rammer de nedre luftveje
 • Bronkopneumoni: En inflammation af de øvre såvel som de nedre luftveje

Bronkopneumoni er den mest almindeligt forekommende form for lungebetændelse.

Årsager til lungebetændelse

Bakterier

Hos hunde skyldes lungebetændelse i de fleste tilfælde bakterieinfektioner. De mest almindelige bakterier, der forårsager lungebetændelse hos hunde er: Bordetella bronchiseptica, Streptococcus zooepidemicus, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella multocida, Klebsiella pneumoniae, E. coli og Mycoplasma.

Bordetella bronchiseptica er meget smitsom og spreder sig hurtigt til andre hunde. Bakterien forårsager ofte kennelhoste, som er en infektion af luftrøret og bronkierne, der kan brede sig dybere ned i lungerne. Kennelhoste rammer især yngre og ældre hunde samt hunde med et svækket immunforsvar.

De fleste andre bakterier der forårsager lungebetændelse hos hunde, er ikke specielt smitsomme.

Nogle gange kan hunde udvikle lungebetændelse som en sekundær infektion. I nogle af disse tilfælde vil årsagen til infektionen (dvs. den primære sygdom) være en virusinfektion såsom parainfluenzavirus eller adenovirus (type 2). I andre tilfælde kan irritanter som f.eks. tobaksrøg, smog eller andre former for inhalerede forurenende stoffer være den underliggende årsag, der gør hunden mere modtagelig overfor den bakterielle infektion.

Andre årsager

Andre årsager til lungebetændelse kan være:

Herudover kan alle sygdomme, der påvirker luftvejene øge risikoen for lungebetændelse. Risikoen kan også være forøget hos hunde, der får immunsupprimerende medicin eller har sygdomme, som svækker immunforsvaret (f.eks. autoimmune sygdomme).
 

Symptomer på lungebetændelse

Hunde der har en bakteriel lungebetændelse, har ikke nødvendigvis særligt tydelige symptomer. Når symptomer forekommer, er de mest almindelige følgende:

 • Feber
 • Åndredrætsbesvær
 • Højlydt vejtrækning
 • Stakåndethed ved fysisk aktivitet
 • Svimmelhed
 • Hoste

Andre symptomer på lungebetændelse hos hunde kan være:

 • Slimet afløb fra snuden
 • Hurtig vejrtrækning
 • Sløvhed
 • Vægttab
 • Manglende appetit
 • Dehydrering
 • Nedtrykthed
 • Høj puls

Hunde med alvorlig lungebetændelse kan finde på at lægge sig med halsen udstrakt og albuerne drejet udad for at udvide deres brystkasse.

Vær dog opmærksom på at ovenstående symptomer også kan være tegn på andre sygdomme. Derfor anbefales det altid, at man får en dyrlæge til at stille en diagnose, inden man drager nogle konklusioner.

Diagnose

En dyrlæge stiller normalt diagnosen på baggrund af hundens symptomer samt undersøgelse af hundens lunger. Ofte vil sidstnævnt kunne klares ved at dyrlægen blot lytter til lungerne. I andre tilfælde kan en røntgenundersøgelse foretages.

I nogle tilfælde kan blodprøver, urinprøver eller analyse af materie også være nødvendig.

Behandling af lungebetændelsen

Behandling af lungebetændelse hos hunde afhænger af diagnosen, men inkluderer ofte antibiotika og slimløsende midler.

Hvis hunden er meget medtaget af sygdommen, kan væske- og ilttilførsel være nødvendig.

I nogle tilfælde vil lægen anbefale flere korte daglige perioder med motion, hvilket kan hjælpe til at løsne sekreter i luftvejene og fremme ophostningen af samme.

Hundens fremtidsudsigter

Fremtidsudsigterne for hunde med lungebetændelse er generelt gode og de fleste hunde bliver forholdsvist hurtigt raske, hvis du får rettidig og korrekt behandling.

Prognosen for den enkelte hund afhænger dog i høj grad af, om der er nogle prædisponerende faktorer til stede – hermed menes især alder (ældre hunde), sygdomme der svækker immunforsvaret, kroniske lungesygdomme, hjertelidelser m.fl. Hunde med denne type sygdomme og lidelser har væsentlig ringere fremtidsudsigter end raske hunde.

Gode produkter til hunde

Hvis du ønsker at forbedre din hunds sundhed og velvære, anbefaler vi følgende produkter: