Kastrering af katte (kastration)

Kastration er betegnelsen for at fjerne testiklerne og dermed forplantningsevnen hos hankatte.

Selve kastreringen foretages af en dyrlægeog foregår ved et kirurgisk indgreb.

Kastration er en vigtig overvejelse, fordi det ligger i kattes natur at reproducere sig hurtigt; hvis man lader 2 katte og deres yngel parre sig uhæmmet, kan teoretisk set blive til hele 420.000 katte på 7 år!

Hvis man undlader at kastrere sin kat, medvirker man sandsynligvis til at øge bestanden af herreløse katte – og man afliver ca. 20.000 om året i Danmark alene.

 

Kastration af katte er essentielt for at undgå problemer med herreløse katte

Der er flere gode grunde til at kastrere sin kat – heriblandt for ikke at øge bestanden af herreløse katte

Hvorfor kastrere sin kat?

Som katteejer bør man tage stilling til, om vil kastrere sin kat eller ej. I langt de fleste tilfælde vejer fordelene meget tungere end ulemperne, men beslutningen er naturligvis op til den enkelte. Det bør dog understreges, at omklring 20.000 katte aflives årligt pga. manglende neutralisering – og at du som katteejer sandsynligvis bidrager til disse aflivelser, hvis ikke du neutraliserer din kat.

Husk også på at selvom kastrering er unaturligt for katte, lever de ikke længere i deres naturlige miljø – de er derimod tamme husdyr, der tilbringer det meste af deres tid indendøre. Deres kønsmodenhed stresser dem, fordi de ikke kan strejfe frit omkring som i naturen. Når de alligevel gør dette, kommer de ofte hjem med skader og sygdomme efter slagsmål, og katte der lever i byområder bliver ofte påkørt.

Herunder ses en oversigt over fordelene og ulemperne ved at kastrere sin kat:

Fordele

Fordelene ved at kastrere en kat er bl.a. følgende:

 • Risikoen for prostata- og testikelkræft mindskes
 • Katten får færre skader, fordi den slås mindre med andre hankatte
 • Katten er generelt mindre aggressiv og destruktiv
 • Mindsket risiko for pådragelse sygdomme og parasitter fra andre katte (Katte AIDS, katteleukæmi, bylder m.fl.)
 • Du undgår ildelugtende urin i hjemmet (kastrerede katte strinter dog også af og til – men i mindre grad end intakte katte)
 • Du undgår uønsket afkom, idet katten ikke længere parrer sig med hunkatte
 • Du er med til at holde den lokale kattebestand under kontrol
 • Katten forlader ikke hjemmet for at parre sig så ofte som intakte hunkatte
 • Katten lever længere og har generelt et bedre helbred
 • Katten tilpasser sig bedre tilværelsen som familiekat og knytter sig mere til sine ejere
 • Kastrerede katte kan leve sammen med andre husdyr (inkl. andre katte) end intakte katte

Ulemper

Ulemperne ved at kastrere en kat er bl.a. følgende:

 • Katten kan ikke parre sig efter den er blevet kastreret
 • Under selve kastreringen skal katten lægges i fuld narkose, hvilket kan være risikabelt for katte med dårligt helbred
 • Katten tager nemmere på i vægt, fordi dens stofskifte sænkes til omkring 80% af det oprindelige (dette kan dog løses med hensigtmæssig fodring)
 • Nogle kastrerede katte får urinvejssten, som fører til vandladningsbesvær (dette kan dog afhjælpes vha. korrekt fodring og motion)

 

Hvornår skal katten kastreres?

Man kan kastrere sin kat fra den er 10 – 12 uger gammel. Kastreringen bør være foretaget inden katten bliver kønsmoden, hvilket normalt er i 5 – 10 måneders alderen. Nogle dyrlæger anbefaler, at man venter med kastreringen til katten er omkring 6 måneder gammel og har skiftet tænder, da kastreringen ellers kan forstyrre kattens fysiske udvikling.

Ældre katte kan også kastreres, men hvis de har et svagt helbred (f.eks. pga. sygdom), stiger risikoen for komplikationer – hvilket blot er endnu en god grund til at udføre indgrebet, mens katten endnu er ung.

Selve indgrebet

Selve kastrationen foregår ved, at dyrlægen lægger et snit på ca. 1/2 cm i pungen. Blodkarrene lukkes, sædstrengene skæres over og testiklerne udtages. Der er ingen behov for syning, fordi operationssåret heler hurtigt.

I forbindelse med kastreringen anbefales det, at man også får den øremærket (når nu den allerede er i narkose) og evt. også vaccinerer den.

Efter kastrationen

Umiddelbart efter kastrationen vil katten være en smule sløv pga. bedøvelsesmidlerne og den smertestillende medicin, der bruges ved operationen. Katten skal almindeligvis holdes hjemme 3 – 4 dage efter operationen, så operationssåret holdes rent. Ellers skal man som katteejer normalt ikke foretage sig noget særligt for at pleje af katten efter kastrationen – men tal alligevel med din dyrlæge om hvad du skal være opmærksom på de følgende dage.

Katten ændrer ikke sin personlighed efter indgrebet, men mange bliver mere rolige og udviser mindre generende adfærd (aggression, hylen osv.).

Eftersom de fleste kastrerede katte har tendens til at tage vægt på, bør man kun fodre med foder til kastrerede katte.

Priser: Hvad koster en kastration?

Prisen for at kastrere af en kat er normalt et sted mellem Kr. 600 – 1.600. Prisen afgøres af følgende:

 • Hvilket dyrehospital eller -klinik man vælger
 • Eventuelle komplikationer

Vær opmærksom på at nogle dyrlæger tilbyder øremærkning, vaccination o.lign. som en pakkeløsning, hvor andre opkræver en særskilt pris herfor – derfor er det en god ide at undersøge priserne, inden man beslutter sig for, hvem der skal foretage kastrationen.